>ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (14)

>Xristologia Meros Α, Kefalaio IB http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=45936523&access_key=key-34bdzp4a2p6lmr7h17h&page=1&viewMode=list

Αμέθυστος

Advertisements

>Πρωτοχρονιά και Άγιος Βασίλειος

>γράφει για το Amen.gr ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ

Η 1η Ιανουαρίου καθιερώθηκε ως πρώτη του έτους από τον Αυτοκράτορα της Ρώμης Ιούλιο Καίσαρα, που μεταρρύθμισε το Ημερολόγιο το 45 π.Χ. Μέχρι τότε πρωτοχρονιά στη Δύσι εθεωρείτο η 1η Μαρτίου.Κατά τη Βυζαντινή περίοδο η χρονολόγησι γινόταν με βάσι το υποτιθέμενο έτος κτίσεως του κόσμου και τις Ινδικτιώνες, ενώ πρωτοχρονιά ήταν η 1η Σεπτεμβρίου, ήδη από το 312 μ.Χ., βάσει διατάγματος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου. Αυτή την 1η Σεπτεμβρίου καθαγίασε κ’ η Εκκλησία μας ως αρχή του νέου έτους, κι αυτήν τιμά λειτουργικώς μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Ιερομάρτυς Κύριλλος Λούκαρις, κατά την β πατριαρχεία του στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, το 1623, καθιέρωσε την χρονολόγησι από θεογονίας (δηλ. από της Γεννήσεως του Χριστού), αντί της από κοσμογονίας που ίσχυε και σε μας ως τότε. Εκκλησιαστική Πρωτοχρονιά όμως παρέμεινε η 1η Σεπτεμβρίου.

Η ακολουθία της 1ης Σεπτεμβρίου στο Μηναίο είναι άμεσα και απόλυτα συνδεδεμένη με το νέο έτος. Διαβάζουμε στο Συναξάρι: «Τη Α τοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους. Ίνδικτον ημίν ευλόγει νέου χρόνου, ω και Παλαιέ, και δι’ ανθρώπους Νέε». Γι’ αυτό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο την 1η Σεπτεμβρίου γίνεται επίσημη τελετή ευλογίας του νέου χρόνου. Ο Πατριάρχης χοροστατεί μαζί με τη Σύνοδο και όλους τους παρευρισκόμενους Μητροπολίτες κατά τη Θεία Λειτουργία. Η περίπυστη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Παμμακαρίστου έχει κατέβει από το μόνιμο προσκυνητάρι της πίσω από τον δεξιό χορό κι έχει τοποθετηθή μπροστά στα «ηγεμονικά στασίδια» στον σολέα, στεφανωμένη με άνθη της εποχής. Μετά την απόλυσι της Λειτουργίας, ο Πατριάρχης φοράει επιτραχήλι κι ωμοφόριο, βάζει «Ευλογητός…», ψάλλονται ύμνοι κατάλληλοι, γίνεται δέησι «υπέρ των χειμαζομένων του Θεού Εκκλησιών, του φωτισμού και αγαθών επινεύσεων των ισχυρών της γης, και του εολογηθήναι τον στέφανον του νέου ενιαυτού της χρηστότητος του Κυρίου» Κατόπιν ο Αρχιγραμματεύς με τον Υπογραμματέα φέρνουν τον επίσημο Κώδηκα που περιέχει την Πράξι της Ινδίκτου κι ο Πατριάρχης αναπέμπει την ειδική ευχή ευλογίας και αγιασμού του νέου έτους κ’ ύστερα κατεβαίνει, κάνει τρεις μετάνοιες στην εικόνα της Παμμακαρίστου, προσκυνά, ασπάζεται και το Ευαγγέλιο που κρατάει ο Μέγας Εκκλησιάρχης, και κατόπιν κάθεται και υπογράφει στον Κώδηκα την Πράξι ευλογίας της Ινδίκτου (νέου έτους), ευλογεί τον λαό με το τρικέρι και ψάλλεται ο πολυχρονισμός του. Ένας – ένας οι αρχιερείς κατεβαίνουν από τα στασίδια τους, προσκυνούν την Παμμακάριστο, περιβάλλονται επιτραχήλι κι ωμοφόριο, ασπάζονται το Ευαγγέλιο, κάθονται και υπογράφουν κι αυτοί στον Κώδηκα με τη σειρά τους κι ασπάζονται τον Πατριάρχη ανταλάσσοντας ευχές για το νέο έτος. Οι χοροί ψάλλουν τα ιδιόμελα των αίνων: «Προαιώνιε Λόγε του Πατρός, ο εν μορφή Θεού υπάρχων και συστησάμενος την κτίσιν εκ του μη όντος εις το είναι• και καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου…», «Η βασιλεία Σου, Χριστέ ο Θεός, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία Σου εν πάση γενεά και γενεά• πάντα γαρ εν σοφία εποίησας, καιρούς ημίν και χρόνους προθέμενος…», «Αι πορείαι Σου, ο Θεός, αι πορείαι σου μεγάλαι και θαυμασταί…» Όντως, ουράνια απηχήματα, που θάλεγε κι ο Κόντογλου! Μεγαλείο, κατάνυξι, ατμόσφαιρα χάριτος, που αξίζει να τη ζήσει κανείς έστω και μια φορά στη ζωή του!

Παρά ταύτα, επειδή στις ημέρες μας έχει πια ολοκληρωτικά επικρατήσει η αρχαία ρωμαϊκή πρωτοχρονιά του Ιουλίου Καίσαρος, γι’ αυτό σιωπηλά και κατ’ οικονομίαν η Εκκλησία την ανέχθηκε, και καθιέρωσε μάλιστα, αρχής γενομένης από την Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Ελλάδος, να τελείται την 1η Ιανουαρίου επίσημη Δοξολογία «επί τη εισόδω εις το νέον έτος», κι εμείς ανταλλάσσουμε ευχές.

Αν οι αρχαίοι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες, γιόρταζαν την 1η Ιανουαρίου με θυσίες, μεθύσια, μεταμφιέσεις, τυχερά παιχνίδια και όργια, κι αν κάποιοι σημερινοί λεγόμενοι Χριστιανοί ακολουθούν ανάλογη πρακτική με χαρτοπαίγνια, ρουλέτες και ξενύχτια στα καζίνα και στις λέσχες του «τζόγου», η με ποδαρικά, δεισιδαιμονίες, μεθύσια, ακολασίες κι εξωφρενισμούς, οι πιστοί χρωστούμε να υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο με την επιβαλλόμενη σεμνότητα και σοβαρότητα, και με ευχαριστία προς τον Θεό που μας τον χαρίζει. «Ευσχημόνως περιπατούντες, μη κώμοις και μέθαις, μη κοίταις και ασελγείαις, μη έριδι και ζήλω», όπως θα συνιστούσε ο άγιος Απόστολος Παύλος (Ρωμ. 13, 13). Με περισυλλογή και τίμιο λογαριασμό των πεπραγμένων μας κατά το προηγούμενο έτος. Με μετάνοια για όσα άτοπα και άθεσμα εκάμαμε και είπαμε και για όσα καλά και θεάρεστα παραλείψαμε να κάνουμε. Με καλό λογισμό και θεοφιλείς αποφάσεις για καλή χρήσι του νέου έτους ως «καιρού», δηλ. ευκαιρίας για αγιασμό και σωτηρία, για περισσότερη συνέπεια στα χριστιανικά μας χρέη απέναντι στο Θεό, στους συνανθρώπους μας, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, και στον ίδιο τον εαυτό μας. Για φιλότιμες προσπάθειες να βιώσουμε την Ορθόδοξη πίστι μας και τις όμορφες παραδόσεις του ευσεβούς Γένους μας, ακολουθώντας τα ίχνη των πατέρων μας και των Αγίων.

Πολλοί που χαιρετούν την ανατολή της μιας χρονιάς, δεν προλαβαίνουν να καλωσωρίσουν την αυγή της επομένης. Μεσολαβεί το έκτακτο δρομολόγιο για την αιωνιότητα, κι όλοι περιμένουμε το ξαφνικό κάλεσμά μας …από το μεγάφωνο!. Γι’ αυτό και κάπου πρέπει να μας συνέχη ο ένθεος φόβος. Όχι για να μαραζώνουμε και να μας λειώνη η θλίψι για το «μοιραίον», μα για να φιλοτιμούμαστε και να εξαγοράζουμε με σύνεσι τον καιρό, όπως μας προτρέπει ο ουρανοδρόμος Απόστολος Παύλος: «Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε, μη ως άσοφοι, αλλ’ ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισιν» (Εφεσ. 4, 15-16). Να εξαγοράζουμε τον καιρό με τη λογική του Χριστού. Με προσευχή και προσοχή σε κάθε μας κίνησι, πράξι η λόγο. Με υπομονή στις θλίψεις, τους πειρασμούς και τα «οϊζυρά και δακρυώδεα» εν γένει της ζωής. Με μακροθυμία σ’ όσους ενεργούν αδικίες εναντίον μας. Με καλλιέργεια της φιλαδελφίας και της αγάπης, που είναι η συγκεφαλαίωσι των χριστιανικών αρετών. Με λιβανισμένη και λειτουργημένη ζωή, που θα μας συνδέη δια των ιερών Μυστηρίων με την πηγή της ζωής και της αθανασίας, τον Χριστό.

Η 1η Ιανουαρίου είναι και η ημέρα της μνήμης του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας. Ενός από τους υψηλότερους και σταθερότερους στύλους της Εκκλησίας και της Θεολογίας, που στη μεν προσωπική του ζωή «τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησε» («νόμος αρετής» ήταν η ζωή του κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο ), με τη διδασκαλία του δε «θεοπρεπώς εδογμάτισε». Η μελίρρυτη διδαχή του, τα θεόσοφα συγγράμματά του και το ηλιόφωτο παράδειγμά του, μας φανερώνουν εναργέστατα τα θεία μυστήρια και μεγαλεία του νοητού ουρανού, δηλ. της Βασιλείας του Θεού, γι’ αυτό και άξια ονομάσθηκε «Ουρανοφάντωρ». Τελείται μάλιστα και η Λειτουργία που ο ίδιος συνέταξε, στην οποία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, την ώρα που είναι ορθάνοιχτα τα ουράνια κ’ η γη έχει γίνει ουρανός με την αναίμακτη θυσία μας και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, εκεί, μπροστά στο άγιο θυσιαστήριο, καταπρόσωπο στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ανάμεσα στα πολλά αιτήματα που αναφέρει ο λειτουργός, δέεται: «Ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός Σου». Δηλ. Κύριε, ευλόγησε τον κύκλο της χρονιάς που μας χαρίζει η αγάπη Σου!

Ο Άγιος Βασίλειος, περιττεύει και να το σημειώσουμε, δεν έχει καμμιά σχέσι μ’ εκείνον τον κοκκινοφορεμένο χοντρούλη γέροντα που σκαρφίστηκε ο γελοιογράφος Thomas Nast στις ΗΠΑ το 1863 και τον «ετελειοποίησε» ο ομότεχνός του Haddon Sundblom το 1931 για να χρησιμέψη ως διαφημιστικό σήμα της εριτίμου Coca Cola, η οποία και το εθεάτρισε παγκοσμίως. Ο Σάντα Κλως η Φάδερ Κρίστμας η Μπαμπά Νοέλ (υπάρχει, βλέπετε, και η τουρκική «εκδοχή»!) με τους ταράνδους του, τα έλκυθρά του, τις σακκούλες με τα παιχνίδια, τις καθόδους από τις καμινάδες κ.λπ. κ.λπ., είναι απλώς ένα κακόγουστο εμπορικό κατασκεύασμα, προοριζόμενο αποκλειστικώς και μόνο για αλισβερίσι και μπεζαχτά. Τίποτε περισσότερο! Ο Άγιος Βασίλειος ήταν ένας ωχρός ξερακιανός ασκητής, ολότελα σαρακοστινός, λειωμένος από τη νηστεία, τις μετάνοιες και τις αγρυπνίες! Ένας ασυμβίβαστος με οποιαδήποτε κοσμικότητα και ανθρώπινη ανάπαυσι μοναχός, που μάλιστα πέθανε νεώτατος, σαρανταεννέα μόλις χρόνων, εξουθενωμένος από την υπερβολική άσκησι και εξαντλητική εργασία, και τον έκλαψε με απαρηγόρητους θρήνους όλη η Χριστιανοσύνη!

Αυτός ο άνθρωπος της προσευχής, της εγκρατείας, της παρθενίας, της νηστείας, της εντελούς αυταπαρνήσεως, της μελέτης των Γραφών, της υπομονής, του κατά Θεόν πένθους και της υψηλής πνευματικής θεωρίας, της σπάνιας αγιότητος, ήταν μια τρυφερότατη καρδιά που την πλήγωνε ο πόνος των ανθρώπων, η φτώχεια τους, η μοναξιά τους κ’ η δυστυχία τους. Και στάθηκε πατέρας στοργικός του λαού του Θεού κι εσιτοδότησε το ποίμνιό του απλόχερα. Με τη στέρρεα τροφή της απλανούς Θεολογίας και της ευαγγελικής διδαχής. Οργάνωσε τον Μοναχισμό σε υγιείς κοινοβιακές βάσεις. Εδίδαξε με θεϊκό φωτισμό όλες τις αλήθειες που χρειάζεται να ξέρεη κανείς για να βρη τον Θεό του και να σωθή. Εστήριξε την Εκκλησία σε καιρούς χαλεπούς και την προστάτεψε από τους λύκους της αθεΐας και των αιρέσεων. Από τους διωγμούς του συμπλεγματικού νεοειδωλολάτρη Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Αποστάτη, που μαγάρισε το βάφτισμά του και πολέμησε την Εκκλησία, πιστεύοντας, ο παράφρων τύραννος, πως θα μπορούσε να νεκραναστήση το «οδωδός και τυμπανιαίον» πτώμα της δωδεκάθεης αθεΐας του Ολύμπου. Εδιαφέντεψε τις ανάγκες της Εκκλησίας της Καππαδοκίας (και όχι μόνο!) με τον καλλίτερο τρόπο, κατά το θέλημα του Θεού. Αλλά παράλληλα νοιάστηκε τους γέρους, τους αρρώστους, τους σακάτηδες, τους λεπρούς, τα ορφανά, τους ξεπεσμένους, τους φτωχούς, τις απροστάτευτες χήρες, τους ξένους, τους μοναχικούς, τους παραστρατημένους. Όλους εκείνους που ο κόσμος δεν θέλει να τους ξέρη και να τους θυμάται. Και τους έφτιαξε σπίτι ζεστό, γεμάτο στοργή και χριστιανική αγάπη, γεμάτο φροντίδα και περιποίησι. Την περίφημη «Βασιλειάδα», πολιτεία ολόκληρη, που έμεινε στην ιστορία ως έργο πρωτοποριακό, όχι μόνο για την εποχή του, που η κοινωνική πρόνοια ήταν έννοια ολότελα άγνωστη ανά τον κόσμο, αλλά και για όλους τους μετέπειτα αιώνες! Κι εκεί, ο ίδιος, με τα αποστεωμένα άγια χέρια του διακονούσε τις χρείες των περιθαλπομένων, καθαρίζοντας τις φυσικές ακαθαρσίες των ανήμπορων και περιποιούμενος με τις πλούσιες ιατρικές γνώσεις του τις πληγές των λεπρών και τ’ αρρωστήματα των ασθενών! Αυτό το μεγάλο κοινωνικό έργο του Αγίου που μοιρασε ψωμί και χαρά σ’ όσους τα υστερούνταν, μας θυμίζει το έθιμο της Βασιλόπιττας. Και τηρώντας το, αγιάζουμε την είσοδο του νέου έτους με την υπενθύμισι του κεφαλαιώδους ιερού χρέους της έμπρακτης αγάπης! Άλλο που σήμερα μερικοί τόχουν ολότελα διαστρέψει σε «γκαλά» και κόβουν «βασιλόπιτες» μέχρι τη Μεγάλη Σαρακοστή, «μετά χορών και τυμπάνων». («Απολαμβάνω» το τρέξιμο των πολιτικών σε τέτοιες αδιαφόρετες εκδηλώσεις, μάλιστα όταν στην ατμόσφαιρα μυρίζη να πλησιάζουν εκλογές! -Έχω να πάω σε δεκατέσσερεις πίττες σήμερα [τέλη Ιανουαρίου, σημειωτέον!], μου είχε πῆ κάποτε ένας… Κι ο συνειρμός των παραστάσεων μου θύμισε πως στη Σητεία «πίττες» ονομάζουμε τις μούτζες• τα φάσκελα!… Αμαρτία μου εξομολογημένη!…)

Τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα, όπως ψάλλονται σε πολλά μέρη, έχουν ένα σωρό ανακρίβειες σχετικά με τον Μέγα Βασίλειο. Αλλού τον παρουσιάζουν αγράμματο, αυτόν που ήταν ένας αληθινός πανεπιστήμονας, η σοφία προσωποποιημένη και κινούμενη επί της γης! Αλλού τον παρουσιάζουν ζευγολάτη, ακατάδεχτο και άλλες χειρότερες ανοησίες, που φθάνουν συχνά στα όρια της βλασφημίας. Τέτοιας λογής Κάλαντα ας έλλειπαν! Και είναι λυπηρό, ενώ τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα είναι συνήθως όμορφα και με ιστορική και θεολογική βάσι, τα Πρωτοχρονιάτικα να είναι από αφελή και ληρώδη μέχρι βλάσφημα! Μια προσπάθεια είχε γίνει από κάποιους λογίους που βυζαντινόφερναν, κι έφτιαξαν Κάλαντα Πρωτοχρονιάς νόστιμα, με όμορφο περιεχόμενο και ηθικοπλαστικά μηνύματα. Αρχίζουν έτσι:

«Και νέον έτος αριθμεί
η του Χριστού Περιτομή,
και η μνήμη του Αγίου
Ιεράρχου Βασιλείου.
Του χρόνου μας αρχή καλή,
και ο Χριστός μας προσκαλεί
την κακίαν ν’ αρνηθώμεν,
μ’ αρετάς να στολισθώμεν.
Να ζώμεν βίον τέλειον,
κατά το Ευαγγέλιον.
Με αγάπην, με ειρήνην
και με την δικαιοσύνην…»

Αλλ ἄς κρατήσουμε τη μορφή και τη ζωή του Μεγάλου Βασιλείου ως «κοινόν αρετής πίνακα και πρόγραμμα σωτήριον» για την προσωπική μας πορεία, κι ας κατακλείσουμε τις γραμμές αυτές, επικαλούμενοι τις υπέρ ημών θεοπειθείς ευχές του Θεοφόρου Πατρός, μ’ έναν πυκνό σε άγια επίκαιρα νοήματα ύμνο της Λιτής της εορτής της Ινδίκτου (1ης Σεπτεμβρίου):

«Ο Πνεύματι Αγίω συνημμένος, άναρχε Λόγε και Υιέ, ο πάντων ορατών και αοράτων συμπαντουργός και συνδημιουργός, τον στέφανον του ενιαυτού ευλόγησον, φυλάττων εν ειρήνη των Ορθοδόξων τα πλήθη, πρεσβείαις της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων Σου». Άμποτε!…

Αμέθυστος

>ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ο εξορκιστής των απίστων

>ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η κ.Μαρία Αντωνιάδου κάνοντας ένα είδος δώρου στους Ορθοδόξους πιστούς συγκέντρωσε σαν σε ένα ανθολόγιο όλες τις επισημάνσεις του Σεβασμιωτάτου Πειραιώς και τις δημοσίευσε στο ΒΗΜΑ . Την ευχαριστούμε για την όμορφη συλλογη και της ευχόμαστε ευτυχές το νέον έτος.
Ακολουθεί αυτό το μικρό ανθολόγιο για να γνωρίζουμε όλοι οι Χριστιανοί τους εχθρούς μας.

«Σιωνιστικό τέρας»

Φράσεις όπως το «σιωνιστικό τέρας» βρίσκονται διάχυτες στις εγκυκλίους, τις δηλώσεις και στα μηνύματα του Μητροπολίτη Πειραιώς. Η Λέσχη Μπίλντερμπεργκ είναι «το εκτελεστικό όργανο της εγκληματικής οργανώσεως του διεθνούς Σιωνισμού, που εδρεύει στην μεγάλη υπερατλαντική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, γνωστής ως Γκαχάλα (…) και που αποτελεί υπερστοά, η οποία εμφανίζεται ως δήθεν παγκόσμιο think tank (δεξαμενή σκέψης), ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ένα αίσχιστο Διευθυντήριο παγκοσμιοποιήσεως,που απεργάζεται την διάλυση του έθνους-κράτους και την προώθηση στις μάζες της ιδέας της αναγκαιότητας μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης».

Ο σκληρός πυρήνας του εκτελεστικού οργάνου της Γκαχάλα, συνεχίζει ο μητροπολίτης, «αποτελείται από επίλεκτα στελέχη του αμερικανικού εβραϊκού λόμπι, καθώς και από τους παγκοσμίως εγνωσμένους εβραίους μεγαλοτραπεζίτες Ρότσιλντ και Ροκφέλερ και τους γνωστούς ανθέλληνες Κίσινγκερ, Μπρεζίνσκι και Σόρος ».

Πίσω από το ΔΝΤ

Φυσικά εβραίοι βρίσκονται, μας υπενθυμίζει, και πίσω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε εγκύκλιό του εν όψει της προσφυγής της χώρας στο ΔΝΤ διερωτάται: «Πότε επί τέλους θα κατανοήσωμεν ότι ο σιωνιστικός αμερικανικός παράγων απεργάζεται την καταδολίευσιν της εθνικής ανεξαρτησίας και της οικονομικής μας ευρωστίας καθώς και παγκόσμιον κυριαρχίαν εις όλα τα επίπεδα», μιλώντας πάλι για «επιχειρησιακόν βραχίονα του πανισχύρου εβραϊκού λόμπι των ΗΠΑ » και ζητώντας «να αποσκορακίσωμεν επί τέλους τον ιμπεριαλιστικόν,σιωνιστικόν αμερικανικόν παράγοντα,εκδιώκοντες τας αλλοτρίων συμφερόντων στρατιωτικάς βάσεις εκ της χώρας».

«Αμιγής σατανολατρία»

Η «εξάλειψη» των μασόνων και η κατάργηση των μασονικών στοών αποτελούν βασικό στόχο του Μητροπολίτη Πειραιώς. Με επιστολές του έχει ζητήσει επανειλημμένως από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου και τις ελληνικές δικαστικές αρχές να τους αφαιρέσουν τις άδειες λειτουργίας.

Ο κ. Σεραφείμ είναι βέβαιος ότι το Τεκτονικό Ιδρυμα της Αθήνας «οφείλει την ίδρυσή του στην εξαπάτηση του κράτους, καθώς ιδρύθηκε με σκοπό την “ευόδωση έργων εποποιίας, ιδία περιθάλψεως ενδεών και μορφώσεως απόρων παίδων”, ενώ πρόκειται για αμιγή σατανολατρία». Οπως επαναλαμβάνει στις επιστολές του «ο κρυπτογραφικά αναφε ρόμενος ως ΜΑΤΣ- υπέρτατο ον ως τα προσαγόμενα στοιχεία αποδεικνύουν,τυγχάνει ο λεγόμενος Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος,που αντιποιείται το πρόσωπο του Εωσφόρου.Υπό το προσωπείο της δήθεν φιλανθρωπίας προωθείται η θρησκευτική παραδοχή του Σατανισμού».

Η Αγγλία στο πυρ

Σε άλλη ανακοίνωσή του κατηγορεί για τις στοές την Αγγλία και τους Αγγλους. «Η σαφώςμυστηριακή, συνωμοτική, σατανιστική, σιωνιστικήοργάνωση ιδρύθηκε ως όργανο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας,που με αίμα,ατιμίες και δάκρυ,οι Αγγλοι την άπλωσαν σε όλη την Γη, και για να μπορούν να εξουσιάζουν τους λαούς των πέντε ηπείρων»… Μετά αρχίζουν τα ονόματα: «Ο Θεός της Μασονίας είναι ο ΜΑΤΣ (Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος), δηλαδή ο Εωσφόρος,Διάβολος,Σα- τανάς, Βεελζεβούλ, Βελίαλ, Δαίμονας» ή όπως αλλιώς αναφέρεται κάθε φορά στην Παλαιά Διαθήκη.

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ (ΚΑΙ ΝΟΣΟΥΝΤΑ)

ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Ο Πρωθυπουργός μας,και ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς,επιβάλλεται να συμβάλει στη διεθνή καταδίκη των κακουργηματικών κατά του διεθνούς δικαίου και της ανθρωπότητος αδικοπραγιών της σιωνιστικής ισραηλινής ηγεσίας».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: «Ο Αδόλφος Χίτλερ όργανο του παγκοσμίου Σιωνισμού ήταν και χρηματοδοτήθηκε από την περίφημη οικογένεια Rothschild, με μοναδικό σκοπό να πείσει τους εβραίους να φύγουν από την Ευρώπη και να κατεβούν στο Ισραήλ για να συστήσουν τη νέα αυτοκρατορία. Το παγκόσμιο σύστημα, όπως ξέρετε, στηρίζεται επάνω στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχει αλωθεί από τον διεθνή Σιωνισμό».

ΓΙΑ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΓΕΝΟΣ: «Να προσκαλέσωμεν το ομόδοξον αντίπαλον δέος διά να ναυλοχεί εις το Αιγαίον και την Μεσόγειον και τότε de jure και de facto θα δυνηθούμε να επεκτείνωμεν τα χωρικά μας ύδατα από τα 6 εις τα 12 μίλια όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο της θαλάσσης»…

ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: «Το κάθε κόμμα,μικρό ή μεγάλο,αποβαίνει “σουλτανάτο” με αποτέλεσμα να έχει απόλυτο δίκιο ο πολύς Μουζέλης που είπε:το πολίτευμα της Ελλάδος είναι κομματοκρατία».

ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ: «Η κατ΄ επίφασιν δημοκρατία μας ουσιαστικά είναι η απολυταρχία του ενός ανδρός,του εκάστοτε αρχηγού του κυβερνώντος κόμματος,που επιβάλλει μια δικτατορία με κοινοβουλευτικό μανδύα».

ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΕ: «Εφτασε να δικαιώσει τον αιμοσταγή δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν και θέτοντας στα προς κατεδάφισιν μόνιμα και σταθεράτην αλήθεια του Θεού αυτοδιαλύει τις θαυμάσιες έννοιες της ισότητας,της αλληλεγγύης,της κοινοκτημοσύνης, του ανθρωπισμού εφόσον τους στερεί την μεταφυσική αναγωγή και δικαίωσή τους».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν ασχολούμεθα με τα δήθεν αριστερής υφής μορφώματα,προϊόντα του μάρκετινγκ της καπιταλιστικής μηχανής που στοχεύουν στην προαγωγή της ομογενοποίησης και του συγκρητιστικού αχταρμά προωθώντας τα σχέδια του σιωνιστικού τέρατος για αποδόμηση της ιδιοπροσωπίας του λαού μας».

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: «Μόνον γραικύλοι και προδόται,διατάκται και υπεργολάβοι της νέας εποχής και του αθλίου συγκρητισμού μπορούν να αμνηστεύουν με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο “τέσσερα μαύρα ατελείωτα εκατόχρονα σκλαβιάς”,φρίκης,δολοφονιών,βιασμών και ειδεχθών εγκλημάτων που είχαν ως εφαλτήριο και την συγκεκριμένη θρησκευτική παραδοχή».

ΦΙΛΙΠΠΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

Μετά τους εβραίους,τους σιωνιστές και τους τέκτονες οι ομοφυλόφιλοι είναι ο… άλλος εχθρός του κ. Σεραφείμ. Οι ακραίες εκφράσεις του προκαλούν συχνά έντονους διαξιφισμούς.Οι αντιπαραθέσεις του με τις οργανώσεις των ομοφυλοφίλων έφτασαν μέχρι τη Δικαιοσύνη.

Με το σύμφωνο συμβίωσης, που ίσχυσε τελικά μόνο για τα ετερόφυλα ζευγάρια, ξεσπάθωσε: «Οι συζητήσεις που γίνονται για το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων και άλλων τέτοιων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων νομίζω ότι είναι τόσο παρανοϊκές που μόνον άνθρωποι που στερούνται τον κοινό νου μπορούν να εισηγούνται και να τα σκέπτονται. Με αυτό το σκεπτικό θα μπορούσαν να ζητήσουν και τη νομιμοποίηση του σαδομαζοχισμού, της ουρολαγνείας, της κοπρολαγνείας, της παιδοφιλίας,της νεκροφιλίας και δεν ξέρω ποιας άλλης ανισορροπίας και ψυχασθένειας»…

Αμέθυστος

>ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

>Πηγή: http://diolkos.blogspot.com/2010/12/blog-post_8053.html

 Τα αρχαία Ελληνικά ανέκδοτα είναι πνευματώδη και διδακτικά. Μας χαρίζουν το γέλιο αλλά εκφράζουν και το αρχαίο Ελληνικό πνεύμα στην πιο χαριτωμένη μορφή του.

Είπε κάποιος στον Αρίστιππο ότι η Λαΐδα δεν τον αγαπά, αλλά

προσποιείται ότι τον αγαπά. Ο Αρίστιππος απάντησε:

«Ούτε το κρασί ή το ψάρι με αγαπούν, εγώ όμως τα απολαμβάνω».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ένας άντρας είπε στην ερωτομανή γυναίκα του:

«Τι θέλεις να κάνουμε, να φάμε ή να κάνουμε έρωτα».

Εκείνη του είπε:

«Ό,τι θέλεις, ψωμί πάντως δεν έχουμε».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Είπε κάποιος στον Διογένη:

«Οι συμπολίτες σου σε καταδίκασαν σε εξορία».

Και ο φιλόσοφος απάντησε:

«Κι εγώ τους καταδίκασα να μένουν στον τόπο τους».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει το μάτι μιάς κοπέλας. Ο Διογένης τον βλέπει. Ξέρει ο Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος ερωτίλος, κοινώς γυναικάς.

Και του λέγει «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Επαινούσαν μερικοί μπροστά στον Άγη τους Ηλείους, γιατί ήταν πολύ

δίκαιοι κριτές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο Άγης ρώτησε με απορία:

– Και είναι τόσο σπουδαίο το ότι οι Ηλείοι μια φορά στα τέσσερα χρόνια γίνονται δίκαιοι;

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο φιλόσοφος

ζήτησε αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε υπερβολικό το ποσό.

-«Με τόσαχρήματα», είπε, «θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».

-«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη απο ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί

κάνει κάτι τέτοιο απάντησε:

– Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι απο την αναισθησία των ανθρώπων.

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Παρακινούσαν τον Φίλιππο τον Μακεδόνα να εξορίσει κάποιον που τον κακολογούσε. Ο Φίλιππος απάντησε:

– Δεν είστε καλά!! Θέλετε να τον στείλω να με κατηγορεί και σ’ άλλα μέρη;

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:

«Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να πω ένα «μπράβο» στις

τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν από ένα κακορίζικο κεφάλι».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Ρώτησε κάποιος τον Αντισθένη τι είδους γυναίκα θα ήταν κατάλληλη για γάμο. Ο φιλόσοφος του είπε:

«Το πράγμα είναι δύσκολο. Αν παντρευτείς ωραία, θα την έχεις με άλλους κοινή, αν άσχημη, θα είναι σαν να σου επέβαλαν ποινή».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

Πληροφορήθηκε ο Αριστοτέλης από κάποιον ότι μερικοί τον έβριζαν. Ο

φιλόσοφος απάντησε: «Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν είμαι απών, δέχομαι

ακόμα και να με μαστιγώνουν».

~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~

«Αρχαία Ελληνικά Ανέκδοτα» – Εκδόσεις Σαββάλα

Ας κλείσουμε την χρονιά χαμογελώντας!
 Με ένα σύγχρονο ανέκδοτο!
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ,ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2011

Αμέθυστος.

>ΔΥΣΗ

>πηγή : Ένα πείραμα σε βάθος
Η Ζωγραφική του Γιώργου Κουρκούβελου

Οι δυτικοί θεατρινήσανε το ωραίο.

Ίσως γιατί οι δυτικοί καλλιτέχνες δουλέψανε για τη δόξα μετρίων αρχόντων, και πού να χωρέσει το κουστουμάκι του Μεδίκου το άπειρο?

Έτσι φτιάξανε παλάτια θέατρα στηριζόμενοι στην ακριβή ύλη.

Έτσι το ωραίο, «συμμάχησε» με την εξουσία, αυτό μέχρι και τον Ωνάση, γιατί η Pop Art το μοίρασε στο λαό πείθοντάς μας οτί μπορεί να βιομηχανοποιηθεί κι’ όλας.


Έτσι με το φτηνό και ωραίο φτάσαμε στην ανακύκλωση…


Ενώ οι Έλληνες υποχωρώντας το υποδέχτηκαν.

Δυστυχώς και εμείς οι «νεοέλληνες » θέλοντας να λειάνουμε το προσωπείο μας, θεατρινίσαμε και έτσι δεν αλλάξαμε.

 Γιώργος Κουρκούβελος
http://kourkouvelos.blogspot.com/
 
Αμέθυστος

>Η ιστορία επαναλαμβάνεται με γρήγορους ρυθμούς- Η καταστροφή δεν θέλει χρόνο θέλει τρόπο «ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ» ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΦΤΗΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

>Η ιστορία επαναλαμβάνεται με γρήγορους ρυθμούς- Η καταστροφή δεν θέλει χρόνο θέλει τρόπο «ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΔΕΣ» ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΦΤΗΝΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
http://www.olympiada.gr/

Γράφει ο Νίκος Νικολόπουλος

(εξαιρετικό άρθρο που πρέπει να διαβαστεί από κάθε πολίτη, έχει αναφορές από το εκπληκτικό άρθρο του Νίκου Δομένικου στο Olympia: Η ιστορία επαναλαμβάνεται.)

Μέσω των δικών τους πολιτικών, τραπεζών και ΜΜΕ εξαθλιώνουν με βαρβαρότητα και σοσιαλισμό βυθίζοντας την οικονομία.

Στην τελευταία δεκαετία του 1800 συνέβησαν γεγονότα που επέβαλαν στην Ελλάδα την Διεθνή Οικονομική Επιτροπή (ΔΟΕ). Τότε τα μεγάλα κόμματα, του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη, δέχονταν ασφυκτικές πιέσεις απ’ τις Μεγάλες Δυνάμεις και τους ξένους πιστωτές για τον έλεγχο και την διαχείριση των δημοσίων εσόδων, πράξη που σήμαινε περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας. Στις πιέσεις συνέβαλαν ο Τζωρτζ Σόρος της εποχής – Αντρέας Συγγρός – και ο Βασιλιάς Γεώργιος, ο οποίος προς τούτο ενθάρρυνε την δημιουργία μικρών κομμάτων όπως του Δ. Ράλλη κ.ά.

Αντίθετος στην επιμονή των ξένων ήταν ο εκλεγμένος πρωθυπουργός Δηλιγιάννης και γι αυτό το λόγο του αφαίρεσε την εξουσία ο Βασιλιάς παραβιάζοντας την αρχή της «Δεδηλωμένης» (1892).

Αντίθετος ήταν και ο επανεκλεγείς Τρικούπης. Ακόμα και μετά το «δυστυχώς επτωχεύσαμεν» (1893), δεν επετεύχθησαν οι αξιώσεις των ξένων πιστωτών για τον έλεγχο των δημοσίων εσόδων.

Αντίθετος στις επίμονες πιέσεις των ξένων ήταν και πάλι ο Δηλιγιάννης, που ανέλαβε την πρωθυπουργία μετά τον Τρικούπη, κατόπιν εκλογών (1895).

Τότε απρόσμενα, το 1897 προκλήθηκε ελληνοτουρκικός πόλεμος που κατέληξε σε οδυνηρή ήττα της χώρας, με αποτέλεσμα να συρρικνωθούν τα σύνορά μας στην Λαμία και να υποχρεωθούμε, απ’ τις Μεγάλες Δυνάμεις και την Πύλη να καταβάλουμε οικονομική αποζημίωση στους Τούρκους.

Τα ακόλουθα γεγονότα δημιούργησαν θεωρίες συνομωσίας εναντίον της Ελλάδας.

Μια άκαιρη άτακτη επίθεση ορισμένων Ελλήνων (Εθνική Εταιρεία) στην Ήπειρο (3/1897), προκάλεσε την μήνη των Μεγάλων Δυνάμεων και τον πόλεμο των Τούρκων βόρεια της Λάρισας, εναντίον των στρατευμάτων των οποίων ηγείτο ο διάδοχος Κωνσταντίνος.

Κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών συνέβη αδικαιολόγητη υποχώρηση ενός πεζικού τμήματος με αποτέλεσμα να προκληθεί γενική σύγχυση και να υποχωρήσει το σύνολο των Ελληνικών στρατευμάτων σε πλήρη αταξία. Έτσι χάθηκε η θεσσαλική πεδιάδα και μετά από λίγες ημέρες ο διάδοχος διέταξε γενική υποχώρηση στη Λαμία, οπότε και συνάφθηκε ανακωχή (5/1897).

Στην δεινή οικονομική κατάσταση που βρέθηκε η χώρα μας, προσφέρθηκαν οι Μεγάλες Δυνάμεις να την δανείσουν να καταβάλει την πολεμική αποζημίωση στους Τούρκους, θέτοντας ως επιτακτική προϋπόθεση το ζήτημα της διαχείρισης των δημοσίων εσόδων, με σκοπό τον έλεγχο των ιδίων συμφερόντων τους στην περιοχή.

Προς τούτο συνέταξαν συνθήκη που όριζε την ανάγκη συγκρότησης Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, που αμφισβητούσε ευθέως τη κρατική εξουσία. Ο δε Βασιλιάς διόρισε Πρωθυπουργό για την υπογραφή της (Δ. Ράλλης-4/1897), αντί του εκλεγμένου Δηλιγιάννη.

Αντίθετη στην επικύρωση της ΔΟΕ ήταν τώρα η Βουλή (9/1897) και δεν επέτρεψε στον διορισμένο Πρωθυπουργό Ράλλη να επικυρώσει την συμφωνία. Ο Βασιλιάς διόρισε νέο πρωθυπουργό τον Αλ. Ζαΐμη (9/1897), ο οποίος τελικά επικύρωσε την συνθήκη εκχώρησης στην ΔΟΕ των δημόσιων εσόδων από φόρους και εισπράξεις τελωνείων (12/1897).

Και τώρα που πήρε φωτιά η Ελλάδα κινούνται όλα βάσει σχεδίου

Η φωτιά δεν άναψε στα καλά καθούμενα.

Το ερώτημα είναι γιατί επέτρεψαν να ανάψει η φωτιά. Τι θέλουν να κάνουν. Σε τι ανακατατάξεις πάμε; Οι οποίες βέβαια δεν θα είναι προς όφελος των αδυνάτων πολιτών και των μικρών και των λαών. Άλλωστε είναι γνωστό ότι φροντίζουν για μας χωρίς εμάς. Έτσι συμβαίνει πάντα.

Σήμερα το μεγάλο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο, (οι σύγχρονοι κοτζαμπάσηδες), περιμένουν καρτερικά, για να αγοράσουν φτηνά την ιδιοκτησία και τις επιχειρήσεις της πατρίδας και του λαού.

Σήμερα το μεγάλο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο μέσω των δικών τους πολιτικών, τραπεζών και μέσων ενημέρωσης, βυθίζει με γρήγορους ρυθμούς την οικονομία της χώρας και εξαθλιώνει τον λαό. Η καταστροφή δεν θέλει χρόνο, θέλει τρόπο και γίνεται άμεσα.

Μέχρι τώρα συνέβησαν τα εξής κατακλυσμιαία γεγονότα μέσα στους τελευταίους μήνες:

• Πάγωμα των μισθών και συντάξεων μέχρι το 2014.

• Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας.

• Καθιέρωση κρατήσεων για το Ταμείο Αλληλεγγύης(το νέο Ταμείο τύπου ΛΑΦΚΑ).

• Μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς το ΙΚΑ(ΤΑΠ-ΟΤΕ) κατά 10%.

• Επανειλημμένες αυξήσεις στους φόρους στα καύσιμα(30%), σε ποτά και τσιγάρα.

• Αύξηση στα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων από 20-50%.

• Αύξηση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης κατά 100%.

• Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ και των εισιτηρίων στο σιδηρόδρομο και τα λεωφορεία.

• Ιδιωτικοποιήσεις με μείωση των αποδοχών και απολύσεις προσωπικού σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ κ.λπ.

ΑΕΠ Νοέμβριος 2010:

Παρότι ο Μέσος Όρος του ΑΕΠ στην ΕΕ είναι θετικός και ανέρχεται στο +2,1%, στην Ελλάδα είναι αρνητικός και ανέρχεται στο -4,5%.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σεπτέμβριος 2010:

Η ελληνική ανταγωνιστικότητα υποχώρησε το 2010 στην 83η θέση, απ’ την 71η θέση που κατείχε το 2009, μεταξύ 139 χωρών, στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας και καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Νοέμβριος 2010:

Δώδεκα θέσεις έχασε τον τελευταίο χρόνο η Ελλάδα, στην παγκόσμια κατάταξη των πιο φιλικών χωρών στην επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με το δείκτη «Doing Business 2011» της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σήμερα βρίσκεται στην 109η θέση έναντι της 97ης, στην αντίστοιχη έκθεση του 2010, σε σύνολο 183 εξεταζόμενων χωρών.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Νοέμβριος 2010:

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανέρχεται στο 6% και είναι ο μεγαλύτερος στην ευρωζώνη, της οποίας ο μέσος όρος δεν ξεπερνά το 1,8%.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ Οκτώβριος 2010:

Επτά θέσεις υποχώρησε η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη του χάρτη διαφθοράς, σύμφωνα με τον δείκτη της ετήσιας έκθεσης Διεθνούς Διαφάνειας για το 2010.

Η Ελλάδα κατρακύλησε στην 78η θέση από την 71η, που βρισκόταν το 2009 και θεωρείται η πιο διεφθαρμένη από τις χώρες της Ευρωζώνης.

Σήμερα η Ελλάδα μοιράζεται την 78η θέση του δείκτη διαφθοράς με την Κολομβία, το Περού και την Ταϊλάνδη.

ΑΝΕΡΓΙΑ Νοέμβριος 2010:

Η ανεργία αυξάνεται κάθε μήνα 4%. Σήμερα η ανεργία αγγίζει το ποσοστό 12%, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό το ποσοστό οι νέοι άνεργοι που βγαίνουν για πρώτη φορά σε αναζήτηση εργασίας. Το 2009 η ανεργία ανήρχετο στο 8%.

Καθημερινά επιβεβαιώνεται η ορθότητα της κριτικής που ανέπτυξε, έγκαιρα και υπεύθυνα, η Νέα Δημοκρατία έναντι της κυβερνητικής πολιτικής.

Το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να αναπτύξει, ούτε καν να διατηρήσει, το οικονομικό επίπεδο που του παρέδωσε η ΝΔ μέσω νόμιμων εκλογών. Αντίθετα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέδωσε την διακυβέρνηση στο ΔΝΤ, επιδεινώνοντας κάθε οικονομικό δείκτη..

• Η Ιρλανδία αντιστάθηκε, με πείσμα, ως όφειλε, στην προοπτική ένταξής της σε Μηχανισμό στήριξης και στην υπαγωγή της στους όρους του ΔΝΤ.

Αντιθέτως, ουδείς αμφισβητεί ότι, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επεδίωξε μόνη της τη συμμετοχή του ΔΝΤ.

• Η Ιρλανδική κυβέρνηση δανείστηκε, ακόμη και με ακριβότερο επιτόκιο ώστε να αποφύγει την ένταξή της σε Μηχανισμό στήριξης καλύπτοντας εκ των προτέρων όλες τις δανειακές ανάγκες της ως τα μέσα του επομένου χρόνου .

Η Ελληνική κυβέρνηση αδράνησε με τρόπο εγκληματικό να δανειστεί, όταν ακόμη είχε τη δυνατότητα, μέχρι και τον Φεβρουάριο και με πρωτοφανή αβελτηρία επέτρεψε η κρίση ελλείμματος να μετατραπεί σε κρίση δανεισμού.

• Η Ιρλανδική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε σκληρά τους όρους του δανεισμού της και κατάφερε να εξασφαλίσει 4 χρόνια χάριτος και 7 χρόνια αποπληρωμής.

Η Ελληνική κυβέρνηση απεδέχθη αμαχητί τους δυσβάστακτους όρους που της επιβλήθηκαν, έτσι ώστε η χώρα μας να υποχρεούται να ξεκινήσει την πληρωμή μετά από 2 μόνο χρόνια και να αποπληρώσει σε άλλα 3.

• Η Ιρλανδία παρά την πίεση στο εύθραυστο τραπεζικό της σύστημα, διαπραγματεύθηκε επίσης σκληρά και, κατάφερε να διατηρήσει το φορολογικό της συντελεστή στο 12,5% για τις επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα ο φορολογικός συντελεστής είναι 20% στα αδιανέμητα κέρδη και 40% στα διανεμόμενα, θυσιάζοντας έτσι κάθε αναπτυξιακή προοπτική.

• Η Ιρλανδική κυβέρνηση συμφώνησε να αυξήσει το ΦΠΑ μόνον κατά μια μονάδα μέσα στο 2013 και κατά άλλη μία μονάδα το 2014.

Η Ελληνική κυβέρνηση αύξησε το ΦΠΑ πολύ περισσότερο σε πολύ λιγότερο χρόνο: κατά 4 μονάδες μέσα σε 12 μήνες!

Η Ιρλανδία έπραξε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει το Μηχανισμό στήριξης. Και όταν ακόμη αυτό στάθηκε αδύνατο λόγω των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα διαπραγματεύθηκε σκληρά για να μη χαθεί η προοπτική της ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μας έσυρε στο Μηχανισμό στήριξης, μετά από σωρεία λαθών, ερασιτεχνικών κινήσεων και διασυρμού της χώρας.

Δεν διαπραγματεύτηκε κανένα σημείο του Μνημονίου και κυριολεκτικά «έθαψε» την ελπίδα της ανάπτυξης.

Εξ αρχής, η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προχώρησαν με πρόγραμμα, έχουν σχέδιο. Όλα είναι δρομολογημένα και το κάθε βήμα γίνεται με εντολή.

Πρέπει όλα να ξεθεμελιωθούν. Να γίνει γενικό ξεπούλημα. Να διαλυθούν κρατικοί Οργανισμοί. «Φιλέτα» να περάσουν σε ξένα (και ντόπια) χέρια. Όλα στο σφυρί! Η κυριαρχία αλλάζει χέρια και η δύναμη περνάει αλλού. Οι ανακατατάξεις που έρχονται θα είναι κοσμογονικές. Το θέμα είναι τι σημαίνει αυτό για τους αδύνατους και τους μικρούς.

Σήμερα βιώνουμε τα επίχειρα αυτής της στάσης, καθώς ως κοινωνία είμαστε εγκλωβισμένοι στη δίνη της ύφεσης, της υψηλής ανεργίας, του πληθωρισμού και της ανασφάλειας για το αύριο.

Το ζούμε έντονα σήμερα. Η ανάλγητη εξουσία δεν αφήνει κανένα ίχνος ελπίδας, ούτε μια αχτίδα αισιοδοξίας.

Χωρίς αναπνοές η αγορά αργοπεθαίνει. Με αγωνία περίμενε αυτές τις γιορτινές ημέρες, για να απομακρύνει το λουκέτο, να κερδίσει παράταση.

Άδικα όμως, φρόντισαν να μην μείνει τίποτα όρθιο. Και ακόμα δεν έχουμε δει όλο το έργο. Οι επόμενες φάσεις θα είναι πολύ πιο τραγικές.

Πρέπει όλα να γκρεμιστούν. Έτσι θα αποφύγουμε την πτώχευση λένε τα αφεντικά που έβαλε στην πλάτη μας ο κ. Παπανδρέου.

Οι υπεύθυνοι αυτής της κατάστασης πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από τη συνήθη παραπλανητική παρελθοντολογία. Οι πολίτες τους έχουν ήδη αντιληφθεί… Δεν πάει άλλο… Ο λαός δεν αντέχει πια…

Τα ανδρείκελα, ποτέ και πουθενά δεν τα λογαριάζουν οι πολίτες. Ακούγεται ήδη η μυστική βοή των πλησιαζόντων γεγονότων.

Αυτή η χώρα έχει παράδοση και αξιοπρέπεια. Έχει ιστορία αγώνων, εθνικών και κοινωνικών. Θέλει να ζήσει. Θέλει να συνεχίσει.

Αμέθυστος

>Το ανέκδοτο της χρονιάς

>πηγή : http://www.olympia.gr

Συνελήφθη από άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, συνταξιούχος του ΙΚΑ γιατί …
βρέθηκαν μικροποσότητες σύνταξης στην τσέπη του!

Κρασοπατέρας
taxalia.tv

Αμέθυστος